HD B- ED 0-0- ogen v.v.
Pra 1 en 2, ICT clear
Hart clear


 

HD A- ED 0-0 ogen v.v.
PRA 1 en 2, ICT clear


De pups zijn geboren op 28-07-2018

3 mooie meisjes en 7 stoere jongens.

Mama en kids maken het heel goed.

"De pups hebben allemaal een nieuw baasje gevonden"


Vanlijnden Our Prince Harry NJCH- BJCH-VDH-Europa-Jugendsieger 2016 BENELUX Jeugdwinner 2016 Crufts Qualification'17
HD B

Belgium Ch, Dutch Ch, Dutch JCH House Calls v.d. Beerse Hoeve
HD A
MBISS Aust Ch Larbellah Team Leader HD 1;2
Dutch Ch, German Ch, VDH Ch. Gargamella v.d. Beerse Hoeve Junior World Ch 08 Dutch-,Lux Junior Ch. HD 3;5
Vanlijnden My Fair Lady
HD B
Kadaka Konnections HD B
Enjoy me van de Heeserbergen HD A

Vanlijnden Oh- Kira
HD A

German Club Ch., German VDH Ch. Rosegrove Let It Be Me Bundesjugendsieger2012
HD A
Eng.Sh.Ch Shardanell Castaspell JW HD 7;4
Rosegrove Follow Your Dream HD 5;7
Vanlijnden Isabella
HD B
Beachcomber Billy Nederlands Veteranen Champ HD A
Enjoy Me v d Heeserbergen HD A